Gwarancja

Zapewniamy międzynarodową gwarancję.

Instrumenty piśmienne LAMY naprawiane są bezpłatnie w przypadku ewentualnych wad wynikających z winy producenta przez dwa lata od daty zakupu.

Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania nie są objęte gwarancją.