Gwarancja

Zapewniamy międzynarodową gwarancję.
Instrumenty piśmienne LAMY naprawiane są bezpłatnie w przypadku ewentualnych wad wynikających z winy producenta przez dwa lata od daty zakupu. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania nie są objęte gwarancją.