Wybór koloru

LAMY 2000 4-colours
LAMY logo 3-colours
LAMY accent 4pen

  • Kliknięcie przycisku spowoduje wybranie odpowiedniego koloru, którego symbol skierowany jest aktualnie ku górze.